W naszej szkole oferujemy:

Wysoki poziom kształcenia, czego dowodem są wyniki klas VIII uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie
Opiekę zespołu wspierającego pracę nauczycieli dydaktyków w postaci: pedagogów szkolnych, logopedy i reedukatorów.

Wysoki poziom kadry pedagogicznej podejmującej różnego rodzaju działania edukacyjne i prozdrowotne.
Dobrze wyposażoną pracownię komputerową, bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną.

Odpowiednie wychowanie związane z tradycją szkoły i wypracowanym systemem wychowawczym kładącym nacisk na patriotyzm i świadomość europejską.
Udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i europejskich, w których nasi uczniowie systematycznie uzyskują szereg nagród i wyróżnień.

Certyfikaty i programy

Skip to content