Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Lp.

WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁY

DATA

UWAGI

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2022 (czw)

 

2

1. zebranie z rodzicami – spotkanie organizacyjne

7.09.2022 (śr)

 

3

2. zebranie z rodzicami –  konsultacje/ „dzień otwarty”

26.10.2022 (śr)

 

4

Dyskoteka Andrzejkowa

24.11.2022 (czw)

 

5.      

Zimowa przerwa świąteczna

23-30.12. 2022

 

od 2.01. (pon) – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6.      

Termin wystawiania przewidywanych ocen śródrocznych, w tym niedostatecznych, z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania

13.01.2023 (pt)

 

7.      

Zebranie zespołu klas 4-8– przedstawienie przewidywanych ocen śródrocznych, w tym niedostatecznych, z zajęć edukacyjnych oraz ocen zachowania

17.01.2023 (wt)

 

8

3. zebranie z rodzicami  – Kartoteka ucznia/ arkusz postępów ucznia zapoznanie z przewidywanymi ocenami śródrocznymi z zajęć edukacyjnych – w tym z ocenami niedostatecznymi – oraz przewidywanymi ocenami zachowania

18.01.2023 (śr)

 

9

Termin wystawiania ocen śródrocznych

do 31.01.2023  (wt)

 

10

Posiedzenie rady pedagogicznej ws. klasyfikacji śródrocznej

3.02.2023 (pt)

 

11

Zakończenie I półrocza

3.02.2023 (pt)

od 6.02.2023 (pon) – rozpoczęcie II półrocza

12

4. zebranie z rodzicami – informacja o ocenach śródrocznych, podsumowanie I półrocza

8.02.2023 (śr)

 

13

Ferie zimowe – woj. mazowieckie

13-24.02. 2023

od 27.02. (pon) – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowaw.

 

14

Rekolekcje Wielkopostne

termin zostanie podany

15

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11.04.2023 (czw-wt)

od 12.04. (śr) – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16

5. zebranie z rodzicami – konsultacje/„dzień otwarty”

19.04.2023 (śr)

 

17.   

Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych, w tym niedostatecznych, z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania

12.05.2023 (pt)

 

18.   

Święto Szkoły

9.05.2022 (wt)

 

19

Zebranie zespołu klas 4-8– przedstawienie przewidywanych ocen rocznych, w tym niedostatecznych, z zajęć edukacyjnych oraz ocen zachowania

15.05.2023 (pon)

 

20

6. zebranie z rodzicami –  Kartoteka ucznia/arkusz postępów ucznia,  zapoznanie z przewidywanymi ocenami rocznymi z zajęć edukacyjnych – w tym z ocenami niedostatecznymi – oraz przewidywanymi ocenami zachowania

16.05.2023 (wt)

 

21.   

Termin składania wniosków przez rodziców i uczniów o uzyskanie wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej (kontrakty)

max. termin do 23.05.2023 (wt)

 

22

Termin główny

Egzamin ósmoklasisty – język polski

23.05.2023 (wt)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Uwaga! Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – 12-14.06.20223

23

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

24.05.2023 (śr)

24

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

25.05.2023 (czw)

25.   

Zakończenie trybu podwyższania ocen rocznych (kontrakty)

6.06.2023 (wt)

 

26.   

Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

9.06.2023 (pt)

 

27

Posiedzenie rady pedagogicznej ws. klasyfikacji rocznej i końcowej

13.06.2023 (wt)

 

28

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023 (pt)

 

29.   

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

23.06.2023 (pt)

 

30

Ferie letnie

24.06. – 31.08.2023

 

31

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 

3.07.2023

 

32.   

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

6.07.2023

 

Terminy zebrań z rodzicami i dni otwartych (środy) – 7.09., 26.10., 18.01., 8.02., 19.04., 16.05 -wtorek

 

 

DNI USTAWOWO WOLNE

 

Lp.

DATA

NAZWA

1.      

1 listopada (wtorek)

Wszystkich Świętych

2.      

11 listopada (piątek)

Narodowe Święto Niepodległości

3.      

25-26 (niedziela-poniedziałek)

Boże Narodzenie

4.      

1 stycznia (niedziela)

Nowy Rok

5.      

6 stycznia (piątek)

Święto Trzech Króli

6.      

9-10 kwietnia (niedziela-poniedz.)

Wielkanoc

7.      

1 maja (poniedziałek)

Międzynarodowe Święto Pracy

8.      

3 maja (środa)

Święto Konstytucji 3 maja

9.      

8 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content