Karta rowerowa

REGULAMIN UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ
w Szkole Podstawowej Nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie
wraz z załącznikami

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO
DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ DZIECKA O KARTĘ ROWEROWĄ

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO
DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO ROWERU ORAZ AKTUALNEGO STANU ZDROWIA DZIECKA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KARTĘ ROWEROWĄ LUB DO NAUKI JAZDY ROWEREM

Skip to content