Pedagog i psycholog

Pedagog i psycholog szkolny to rzecznicy praw dziecka na terenie szkoły

 

Mogą pomóc dziecku, rodzicom, opiekunom nieletnich jeżeli znaleźli się w kłopocie.

Gwarantujemy dyskrecję i fachową poradę.

Zajmiemy się udzieleniem pomocy, gdy uczeń naszej szkoły:

 • ma problemy z nauką
 • źle czuje się w klasie, unika lekcji
 • nie odrabia samodzielnie prac domowych
 • boi się szkoły
 • boi się kolegów
 • ma poranne bóle brzucha
 • nudzi się w szkole na lekcjach
 • nie nawiązuje kontaktów z rówieśnikami
 • często przynosi uwagi
 • ma konflikty z kolegami
 • nie pokazuje zeszytów i prac wykonanych w szkole
 • w zeszytach nie ma śladów pracy na lekcjach
 • dużo śpi w ciągu dnia po powrocie ze szkoły
 • nie opowiada co działo się w szkole
 • przeszedł lub choruje na poważną chorobę np. cukrzycę, nerwicę, astmę, padaczkę
 • sprawia w domu problemy wychowawcze np. nie wykonuje poleceń, jest agresywny, ma lęki, moczy się

Skierujemy do odpowiedniej instytucji, wyjaśnimy gdzie udzielają bezpłatnych porad prawnych, przyznamy pomoc materialną, zorganizujemy opiekę nad dzieckiem po lekcjach jeśli w rodzinie np.

 • zdarzyło się bezrobocie
 • ktoś z najbliższych członków rodziny poważnie zachorował lub zmarł
 • nastąpił rozpad rodziny (rozwód, separacja rodziców, długi wyjazd jednego z rodziców)
 • znacznie pogorszyła się sytuacja materialna
 • sytuacja mieszkaniowa jest zła lub pogorszyła się ( nie ma warunków do odrabiania prac domowych, wypoczynku, zabawy)
 • pogorszyła się atmosfera w domu ( kłótnie, alkoholizm, choroba nerwowa, narkomania któregoś z domowników, występuje przemoc)
 • inne zdarzenie utrudniające sprawowanie prawidłowej opieki nad dzieckiem.

 

Zapraszamy do naszego gabinetu!

Skip to content