Obiady


REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 dla KLAS I-VIII

 

OBIADY  ROZPOCZYNAJĄ  SIĘ  OD PONIEDZIAŁKU  5.09.2022r.

 1. Rodzice zapisują dziecko na obiady poprzez złożenie w sekretariacie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie szkoły
  (formularz jest oddzielny dla oddziału przedszkolnego oraz oddzielny dla klas 1-8).
 2.  Opłat za posiłki należy dokonywać na szkolne konto bankowe
  DBFO-SP310 WRD Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska 16 72103015080000000550341077
  tytułem: żywienie, imię i nazwisko dziecka, klasa, za (miesiąc).
 3.  Jeżeli dziecko będzie nieobecne w szkole to obiady należy odwołać: elektronicznie na adres sp310.obiady@edu.um.warszawa.pl , telefonicznie 22 641 15 59 lub osobiście u kierownika gospodarczego
  do godz. 8:45. Dodatkowo zgłoszenia telefoniczne trzeba potwierdzić pisemnie lub mailowo do godziny 12:00 danego dnia.
 4.  Odwołania zgłaszane poza kierownikiem gospodarczym do nauczycieli i innych pracowników szkoły nie będą brane pod uwagę. Odwołania wpisywane w tytułach przelewu na konto bankowe również nie będą brane pod uwagę.
 5.  Całkowitą rezygnację z posiłków należy złożyć u kierownika gospodarczego szkoły w formie pisemnej lub elektronicznej na specjalnym formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej szkoły.
 6.  Płatności za obiady należy dokonywać z góry do 28-go dnia mc-a za kolejny miesiąc (np. do 28 października wpłacamy za miesiąc listopad), z wyjątkiem miesiąca stycznia – wtedy opłaty należy dokonać dopiero na początku miesiąca do dnia 10 stycznia.
 7. Za miesiąc wrzesień opłaty należy dokonać do 9 września.
 8.  Rodzice zobowiązują się do wpłacania opłaty za pełen miesiąc wg cennika dostępnego na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Przy wpłacie za kolejny miesiąc Rodzice mogą odliczyć kwotę pieniędzy za odwołane posiłki (zgłoszone w prawidłowy sposób) z poprzedniego miesiąca, ale po wcześniejszym uzgodnieniu w szkole.
 9. Rodzice zobowiązują się pokryć wszystkie koszty niewykorzystanych przez ich dziecko posiłków, które powstały w wyniku nieprawidłowego zgłoszenia nieobecności dziecka lub nieprawidłowej rezygnacji z posiłków.
 10.  W przypadku zalegania z płatnościami za posiłki za dany miesiąc (będziemy Państwa informować o takim zdarzeniu) jeśli nie dokonają Państwo płatności niezwłocznie, dziecko nie będzie mogło zjeść posiłków do czasu uregulowania wszystkich należności. Prosimy zabezpieczyć w takiej sytuacji dzieci w dodatkowy posiłek. Jeśli należność zostanie uregulowana należy zgłosić ten fakt do 8.30  u kierownika gospodarczego, aby dziecko od danego dnia mogło zjeść posiłki.
 11. Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłosić się do pedagoga szkolnego celem pobrania wniosku o dofinasowanie obiadów ze szkoły. Przyznanie dofinasowania obiadów ze szkoły będzie możliwe po spełnieniu kryteriów udzielania pomocy.
 12.  Abonament obiadowy: IX-XII ( za I-VI będzie podany na koniec grudnia)

 

wrzesień :                   20 dni x 7 zł = 140,00

październik:          19 dni x 7 zł = 133,00 zł ( bez 14.10 i 31.10)

listopad:                20 dni x 7 zł = 140,00

grudzień :             20 dni x 7 zł = 119,00

 

Skip to content