Dokumenty

Dokumenty szkolne

Dokumenty związane z ocenianiem

Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania

 

Kontrakt dotyczący uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych

 

Oświadczenie ucznia dotyczące rezygnacji z deklarowanej w kontrakcie chęci uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana

Dokumenty do pobrania dla rodziców

Skip to content