Rada Pedagogiczna

Nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 310 w Warszawie 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Cieślak

mgr Edyta Jurek

mgr Barbara Szarf

mgr Sylwia Mikucka

mgr Agnieszka Szota

mgr Izyda Koryl

J. polski

mgr Beata Jeziorska

mgr Jolanta Relidzyńska

mgr Barbara Woźniak

Język angielski

mgr Krystyna Wrońska

mgr Anna Goleman

Język hiszpański

mgr Jesus Guzon Lopez

Historia

mgr Izabela Žiška

mgr Anna Gaj-Bociąga

 Wiedza o społeczeństwie

mgr Izabela Žiška

Matematyka     

mgr Katarzyna Wardawa  – Stec

mgr Beata Żak

mgr Beata Gołębiewska

Informatyka

mgr Beata Żak

mgr Beta Gołębiewska

mgr Aneta Stępniewska

Przyroda

mgr Aneta Stępniewska

Biologia

mgr Aneta Stępniewska

Geografia

mgr Jadwiga Chylicka

Chemia

mgr Agnieszka Sadkowska

Fizyka

mgr Jerzy Szafrański

Wychowanie fizyczne

mgr Paweł Otwinowski

mgr Dariusz Stokowski

mgr Sylwia Kwiatkowska

Technika

mgr Aleksandra Puzoń

Plastyka

mgr Aleksandra Puzoń

Muzyka     

mgr Aleksandra Puzoń

 Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Cieślak

Doradztwo zawodowe

mgr Edyta Boguszewska

Religia

ks. Paweł Budziak

s. Grażyna Piętka

mgr Anna Krupa

Etyka

mgr Barbara Szarf

Pedagog             

mgr Magdalena Żurawska

Psycholog

mgr Anna Głębocka

Logopedia

mgr Dorota Radecka

Terapia pedagogiczna

mgr Edyta Boguszewska

Nauczyciel bibliotekarz

dr Katarzyna Olszewska

Kierownik  świetlicy

mgr Danuta Krasowska – Bartosiewicz

Wychowawca świetlicy

mgr Grażyna Rybka

mgr Ola Ciszkowska

mgr Monika Jóźwiak

mgr Dorota Małkowska

Skip to content