Doradztwo zawodowe – przydatne adresy

ROK SZKOLNY 2021/22

Przydatne adresy 

 

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.cke.gov.pl

 • Egzamin ósmoklasisty
 • zakładki – o egzaminie
 • podstawa programowa przedmiotów J. polski, matematyka. j obcy nowożytny
 • informatory
 • arkusze
 • harmonogram, dostosowania

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych pl
 • plakaty, prezentacja
 • harmonogram, zasady, punktacja,….

Kuratorium Oświaty w Warszawie

www.kuratorium.waw.pl

 • Punkt konsultacyjny
 • Biuro Edukacji m.st. Warszawy

www.edukacja.warszawa.pl

 • wykaz szkół ponadpodstawowych

Inne:

 • ORE
 •  Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 • OHP – Ochotnicze Hufce Pracy,
 • poradnie psychologiczno – pedagogiczne
 • poradnictwo i  informacja zawodowa dla młodzieży
 • E–zamek,
 • mapa karier,
 • bliżej rynku pracy,
 • perspektywy,
 • wasza edukacja

 

Skip to content